Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat.

Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat d’aquests projectes
Institut Balear de la Joventut, ha convocat els Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat d’aquests projectes amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves i que s’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu.
Destinataris
Persones físiques titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació.
Poden participar d’aquesta convocatòria les persones físiques esmentades, individualment o com agrupacions de persones que presentin un projecte de negoci per iniciar amb domicili social a les Illes Balears.
Premis i ajudes
En concepte de premis i ajudes es destinarà una quantitat màxima de 30.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2020. D’aquest import, 14.000 € es destinaran als premis i 16.000 € es destinaran a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats.
Estan prevists sis premis i ajudes, que s’atorgaran de la forma següent:
  1. Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també podrà rebre una ajuda de 5.000 € per a la posada en marxa.
  2. Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també podran rebre una ajuda de 3.750 € cada un per a la posada en marxa.
  3. Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també podran rebre una ajuda de 2.500 € cada un per a la posada en marxa.
Sol·licituds i presentació de projectes
Per tal de participar en aquesta convocatòria haureu de presentar la documentació següent:
- El formulari de sol·licitud (), que recull les dades de la persona, les relatives al projecte i les declaracions responsables.
model1
- El projecte de negoci per al qual se sol·liciten el premi i l’ajuda, d’una extensió màxima aproximada de 1.500 paraules.
model2
- Un vídeo en format mp4, d’una durada màxima de 4 minuts, en què s’expliquin les motivacions que duen el jove o la jove a posar en marxa la seva idea de negoci, la seva formació acadèmica i professional i els punts forts del seu projecte.
document d’instruccions per a l’enviament del vídeo de motivacions
- En el cas d’agrupacions de persones, també s’haurà de presentar el poder de representació i els compromisos d’execució. 
model3
Termini d’inscripció
El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada acaba el 24 de setembre de 2020. Consultau a les bases les formes de presentació. La presentació telemàtica s'haurà de tramitar a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
Selecció dels projectes guanyadors
La selecció dels projectes guanyadors dels premis i de les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, es seleccionaran un màxim de 15 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants.
Es proposarà un màxim de 15 projectes que tendran dret a la realització d’un curs de creació d’empresa, dividit en 4 mòduls, que organitzarà i impartirà l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, que col·labora en aquesta convocatòria.
Aquest curs capacitarà als joves en el procés de creació d’empresa i d’autoocupació, i tots aquells aspectes relacionats amb l’elaboració del pla d’empresa i el manteniment d’una activitat econòmica. A més, els participants elaboraran el pla de negoci descriptiu i econòmic-financer que els permetrà passar a la fase final de la convocatòria, que consistirà en la defensa del seu pla de negoci.
Bases de la convocatòria    BOIB Núm. 151 1 de setembre de 2020
Ja podeu consultar la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat.
Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar les deficiències detectades, per aportar els documents preceptius, o per formular les al·legacions que estimin oportunes.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resoluci%C3%B3%20llista%20provisional%20de%20sol%C2%B7licituds%20admeses%20i%20excloses.pdf
Ja podeu consultar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdfResoluci%C3%B3%20llista%20definitiva%20sol%C2%B7licituds%20admeses%20i%20excloses%20Autoocupaci%C3%B3%202020_0.pdf
Ja podeu consultar la llista de projectes per passar a la fase segona en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resoluci%C3%B3%20del%20director%20de%20l%27IBJove%20per%20la%20qual%20es%20publica%20la%20llista%20de%20projectes%20a%20passar%20a%20la%20fase%20segona%20Autoocupaci%C3%B3%202020.pdf
Ja podeu consultar la Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut que modifica la Resolució de 22 d'octubre de 2020 per la qual es publica la llista de projectes per passar a la fase segona en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i de les ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut que modifica la Resolució de 22 d'octubre de 2020.
Ja podeu consultar la Proposta de Resolució de concessió dels Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i de ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Proposta de Resolució de concessió dels Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i de ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020
Ja podeu consultar la Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de concessió dels Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i de ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020.
03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de concessió dels Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i de ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020.

ACTUALITZACIÓ (30/07/21)

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resolució de reintegrament de l'ajuda condedida a Jordi Gago Merino i Christian Martínez Pizà com a guanyadors d'un tercer premi i ajuda corresponent per posar en marxa el projecte Wolfchain del Certamen de Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat d'aquests projectes per a l'any 2020.