POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL WEB

 

Darrera modificació: gener de 2020

Aquesta política de privacitat s’aplica a la pàgina web www.carnetjoveillesbalears.org (d’ara endavant, la web). Per favor, llegiu-la detingudament. Trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar aquesta política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions relacionades amb la gestió del servei, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment respecte de la nostra política de privacitat o dels vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas que proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per poder tramitar les vostres sol·licituds.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Excepte que s’indiqui específicament el contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquesta web és l’Institut Balear de la Joventut, amb domicili al carrer de l’Uruguai, s/n, (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, Illes Balears, Espanya, i adreça electrònica protecciodedades@ibjove.caib.es.

 1. Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractam són les que s’obtenen:

 • Dels formularis que emplenau i de les sol·licituds que formulau a la web. També tractam les dades incloses en les sol·licituds i les peticions que rebem per correu electrònic.
 • De perfils i analítiques obtinguts a partir de la navegació dels usuaris de la web, registrats o no.
 • Del formulari de sol·licitud d’inscripció com a entitat col·laboradora del Programa Carnet Jove i de la informació generada per la mateixa relació amb aquestes entitats.

Les categories de dades que tractam consisteixen típicament en les següents:

 • Dades identificatives i de contacte, DNI, NIE o passaport.
 • Dades de característiques personals, com ara idioma, gènere, data de naixement i nacionalitat.
 • Dades econòmiques i de transaccions.
 • Dades relacionades amb la vostra navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual us connectau a la web, blogs, pàgines visitades o accions realitzades a la web. Per a això, utilitzam galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la vostra navegació. Per a més informació, consultau la nostra “Política de galetes”. 
 • Dades de seguiment comercial.
 • Dades generades pel vostre ús de xarxes socials que hagueu decidit compartir amb nosaltres (per exemple, m’agrades i comentaris).

 1. Per què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres usuaris seran tractades per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds i consultes, la prestació dels serveis sol·licitats, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals.

Les dades del director o directora i del responsable de les entitats col·laboradores s’utilitzaran per a la gestió de la relació amb ells i per a l’atenció a les seves sol·licituds i consultes.

Així mateix, tractarem aquestes dades per a l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics, per a finalitats analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis.

 1. A qui podem comunicar les vostres dades?

De manera general, les vostres dades seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra petició impliqui aquesta comunicació. Per exemple, per a la correcta tramitació i emissió del vostre Carnet Jove físic, les dades proporcionades seran comunicades a CaixaBank. L’emissió del Carnet Jove implica necessàriament el tractament assenyalat, per la qual cosa no es podrà dur a terme el procediment en cas d’oposició.

 1. Base jurídica dels tractaments

La base per al tractament de les vostres dades és la gestió de la relació jurídica que establiu amb nosaltres, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment d’obligacions legals, especialment de la normativa aplicable en matèria comptable i fiscal.

La gestió de la seguretat de la web es basa en l’existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes.

La realització d’estadístiques i el control de qualitat es basen en el nostre interès legítim a avaluar els nostres serveis.

L’enviament de comunicacions comercials es basa en el nostre interès legítim a promocionar els nostres serveis, així com en el vostre consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics.

Els tractaments següents es basen en el vostre consentiment, sense que la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació dels serveis contractats:

 • La realització de perfils de navegació sobre la base de la informació obtinguda a partir de galetes o tecnologies similars es basa en el consentiment que se us sol·licita per a la instal·lació.

 1. Quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis prevists en les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Els registres d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran un cop finalitzada la connexió web. La informació relacionada amb la navegació es cancel·larà un cop finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

Les dades tractades amb finalitats comercials s’han de conservar vigents mentre no se’n sol·liciti la baixa.

 1. Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, a accedir-hi. Igualment, podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes i que es completin quan siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podeu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, i sota certes condicions, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment que hagueu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Per sol·licitar la vostra baixa dels tractaments amb finalitats comercials podeu enviar un correu electrònic a info@carnetjoveillesbalears.org.

Teniu igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els vostres drets, heu de trametre una sol·licitud amb el vostre nom i llinatges, així com el número del vostre document nacional d’identitat (o document d’identitat equivalent), per correu postal o electrònic, al nostre delegat de protecció de dades, a les adreces indicades en l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?”

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es.