CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

 

INTRODUCCIÓ

Aquestes condicions generals s'apliquen a la sol·licitud del Carnet Jove de les Illes Balears (en endavant, el Carnet Jove) a la web www.carnetjoveillesbalears.org (en endavant, la web) i constitueixen un contracte entre vosaltres (en endavant, el titular) i el responsable.

Responsable: INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (d’ara endavant, IBJOVE).

Domicili: c/ de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, Illes Balears, Espanya.

CIF: Q0700516H.

Adreça electrònica: info@carnetjoveillesbalears.org.

Tel.: 971 17 89 37.

La sol·licitud del Carnet Jove suposa l’acceptació plena i incondicional de la “Nota legal”, les “Condicions d’ús” i la “Política de privacitat de la web”, juntament amb aquestes “Condicions generals de la contractació”, en la darrera versió. Per això, us aconsellam que llegiu aquestes condicions abans de sol·licitar o formalitzar la vostra sol·licitud i cada vegada que accediu a la nostra pàgina web, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar part d’aquestes condicions generals en qualsevol moment.

REGULACIÓ JURÍDICA

Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa la normativa espanyola en aquest àmbit, d’acord amb la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i, subsidiàriament, el Codi civil i el Codi de comerç.

CLÀUSULES

La sol·licitud del Carnet Jove a través de la web està subjecta a les clàusules següents:

1. Manifestacions

Com a usuaris, manifestau:

  1. Que teniu entre 14 i 30 anys i residiu a les Illes Balears i que enteneu i compreneu la totalitat de les condicions que podeu trobar a la web.
  2. Que les dades que subministrau quan formulau la sol·licitud del Carnet Jove són vertaderes i completes, i, si escau, consentiu que l’ IBJOVE les comprovi per mitjà dels mecanismes que tengui prevists a tal efecte. En el cas que no autoritzeu la comprovació de les dades, no podreu formalitzar l’emissió del Carnet Jove en línia a través d’aquesta pàgina web.
  3. Que confirmau la sol·licitud realitzada, és a dir, per donar-vos d’alta al Programa Carnet Jove per a l’emissió del Carnet Jove no financer o com a usuaris registrats del programa per poder accedir a tots els serveis disponibles.

2. Accés a la web

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat vostra com a usuaris.

3. Contractació a través de la web

3.1. La sol·licitud del Carnet Jove es pot tramitar en línia o presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank a les Illes Balears. El Carnet Jove té un preu de 0 euros i una durada de 4 anys.

3.2. Com a titulars del Carnet Jove podreu beneficiar-vos de tots els descomptes i avantatges adreçats als titulars a les Illes Balears, la resta de comunitats autònomes i molts de països d’Europa, així com de tots els programes relacionats amb el Carnet Jove que podeu consultar a aquesta mateixa web.

D’acord amb la normativa vigent, els titulars accepten que l’IBJOVE no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte dels serveis que no presta directament, per exemple, els serveis prestats per les entitats col·laboradores del Programa Carnet Jove. En el mateix sentit, l’IBJOVE no respondrà de la manca de veracitat, del caràcter incomplet o de la falta d’actualització o de la imprecisió de les dades o informacions sobre les característiques (o qualsevol altre dada) i informacions rellevants proporcionades per les entitats col·laboradores.

3.3. Heu d'acceptar aquestes condicions generals abans de sol·licitar el vostre Carnet Jove. El formulari es pot formalitzar vàlidament en castellà i en els altres idiomes que estiguin disponibles a la web. En cas de contradicció entre les versions traduïdes d’aquestes condicions, prevaldrà la versió catalana.

3.4. Un cop decidiu iniciar la vostra sol·licitud del Carnet Jove, el procediment de sol·licitud de la web és el següent:

  1. Introducció de dades. Heu d’introduir les dades necessàries per formalitzar l’emissió del vostre Carnet Jove i acceptar que l’IBJOVE les pugui verificar.
  2. Pagament. Per efectuar el pagament, sereu redirigits a la passarel·la de pagament operada per CaixaBank.
  3. Confirmació de la tramitació i alta a la web. Heu de confirmar que el registre ha estat processat correctament. Així mateix, us enviarem una confirmació de la vostra sol·licitud a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu indicat.
  4. Revocació del Carnet Jove. En el cas que l’IBJOVE no pugui comprovar que les dades proporcionades per a l’emissió del Carnet Jove de les Illes Balears són correctes i que el titular compleix els requisits d’edat i residència, podrà revocar l’emissió del Carnet Jove i indicar que les persones sol·licitants facin la sol·licitud presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank, amb la presentació física dels documents d’identitat originals.

4. Preu i pagament

La tramitació del Carnet Jove té un preu de 0 euros i una validesa de 4 anys. El mètode de pagament per a l’emissió del Carnet Jove en línia és la targeta bancària.

5. Baixa o supressió de compte i del Carnet Jove

Aqui

6. Nul·litat de les clàusules

Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals és declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només aquesta disposició o la part que hagi estat declarada així, i subsistiran la resta de les condicions generals.

7. Acceptació

La tramitació del Carnet Jove a través d’aquesta web implica necessàriament que totes i cadascuna d’aquestes condicions generals són considerades com a part integrant de la sol·licitud i, per tant, són acceptades expressament pels titulars.

8. Llei aplicable i fur competent

Sens perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, aquesta sol·licitud es regeix per la llei espanyola, llevat de les seves normes de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la utilització de la web o dels serveis vinculats se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de Palma. Els titulars renuncien expressament al seu fur propi, si en tenen.

Versió 1.0 - gener de 2020