Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020 #IStandFor

El Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020 pretén promoure i difondre les vostres fotografies i reflexions a través de les publicacions a Instagram que us proposam en cinc categories emmarcades en la campanya #IStandFor, que han posat en marxa joves de distints països amb el suport de l’Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), per donar a conèixer les vostres inquietuds través del Carnet Jove i que pretén servir de plataforma per alçar la vostra veu.

 

Com podeu participar. Participar és molt fàcil!

1.- Heu de publicar fotografies a través d’un compte públic d’Instagram.

2.- Heu d’incloure un eslògan, text o reflexió com a comentari al peu de la fotografia.

3.- Heu d’etiquetar les publicacions segons la categoria a la que participeu amb cada publicació amb una de les etiquetes següents:

 • #HumanRightsCJIB20, per a la categoria de drets humans.

 • #EUandYoungPeopleCJIB20, per a la categoria de joves i Europa.

 • #EnvironmentCJIB20, per a la categoria de medi ambient.

 • #WellbeingCJIB20, per a la categoria de benestar.

 • #LocalDemocracyCJIB20, per a la categoria de democràcia local.

   

4.- Si la publicació es fa des d’un compte d’Instagram que no gestiona directament la persona participant, també haureu d’incloure el nom i llinatges o el nom d’usuari a la xarxa social Instagram de l’autor o autora de la fotografia amb l’eslògan.

 

I ja està!

 

  Qui pot participar

  Tots els joves que siguin titulars del Carnet Jove Europeu d’entre 15 i 25 anys, de més de 30 països arreu d’Europa!

   

  Fins quan podeu participar

  Podeu fer les vostres publicacions fins a les 11.00 h del 26 d’agost de 2020.

   

  Premis

  Hi haurà 5 premis, un per a cada categoria.

  Els guanyadors podran escollir el seu premi entre un dron amb càmera fotogràfica o una càmera fotogràfica, valorats en un import de 300 €.

   

  Bases del Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020

  La publicació de la fotografia amb eslògan implica l’acceptació de les bases reguladores que podeu consultar aquí http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/129/1063336. La participació implica l’autorització dels participants a la Conselleria d’Afers Socials i Esports a fer les comprovacions corresponents, abans de dictar la proposta de resolució de la concessió, per verificar que estan al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. La política de privacitat aplicable al Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020, pel que fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els reconeix és la normativa vigent i es pot consultar a les bases.