Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat.

Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat d’aquests projectes

Institut Balear de la Joventut, ha convocat els Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat d’aquests projectes amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves i que s’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu.

 

Destinataris

Persones físiques titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació.

 

Poden participar d’aquesta convocatòria les persones físiques esmentades, individualment o com agrupacions de persones que presentin un projecte de negoci per iniciar amb domicili social a les Illes Balears.

 

Premis i ajudes

En concepte de premis i ajudes es destinarà una quantitat màxima de 30.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2020. D’aquest import, 14.000 € es destinaran als premis i 16.000 € es destinaran a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats.

 

Estan prevists sis premis i ajudes, que s’atorgaran de la forma següent:

  1. Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també podrà rebre una ajuda de 5.000 € per a la posada en marxa.

  2. Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també podran rebre una ajuda de 3.750 € cada un per a la posada en marxa.

  3. Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 € cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també podran rebre una ajuda de 2.500 € cada un per a la posada en marxa.

 

Sol·licituds i presentació de projectes

Per tal de participar en aquesta convocatòria haureu de presentar la documentació següent:

- El formulari de sol·licitud, que recull les dades de la persona, les relatives al projecte i les declaracions responsables. 

model1

- El projecte de negoci per al qual se sol·liciten el premi i l’ajuda, d’una extensió màxima aproximada de 1.500 paraules. 

model2

- Un vídeo en format mp4, d’una durada màxima de 4 minuts, en què s’expliquin les motivacions que duen el jove o la jove a posar en marxa la seva idea de negoci, la seva formació acadèmica i professional i els punts forts del seu projecte. 

document d’instruccions per a l’enviament del vídeo de motivacions

- En el cas d’agrupacions de persones, també s’haurà de presentar el poder de representació i els compromisos d’execució. 

model3

 

Termini d’inscripció

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada acaba el 24 de setembre de 2020. (Consultau a les bases les formes de presentació). La presentació telemàtica s'haurà de tramitar a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

 

Selecció dels projectes guanyadors

La selecció dels projectes guanyadors dels premis i de les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, es seleccionaran un màxim de 15 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants.

Es proposarà un màxim de 15 projectes que tendran dret a la realització d’un curs de creació d’empresa, dividit en 4 mòduls, que organitzarà i impartirà l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, que col·labora en aquesta convocatòria.

Aquest curs capacitarà als joves en el procés de creació d’empresa i d’autoocupació, i tots aquells aspectes relacionats amb l’elaboració del pla d’empresa i el manteniment d’una activitat econòmica. A més, els participants elaboraran el pla de negoci descriptiu i econòmic-financer que els permetrà passar a la fase final de la convocatòria, que consistirà en la defensa del seu pla de negoci.

 

Bases de la convocatòria    BOIB Núm. 151 1 de setembre de 2020