Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2021

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat els Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2021 amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves i s’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu.

 

Destinataris

 

Persones físiques titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació.

 

Poden participar d’aquesta convocatòria les persones físiques esmentades, individualment o en grup que presentin un projecte de negoci per iniciar amb domicili social a les Illes Balears.

 

Premis i ajudes

 

En concepte de premis i ajudes es destinarà una quantitat màxima de 60.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2021. D’aquest import, 14.000 € es destinaran als premis i 46.000 € es destinaran a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats, així com altres negocis que, encara que no hagin obtingut premi, hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats d’acord amb els punts 9 i 10 de les bases.

 

Estan prevists sis premis i 15 ajudes, que s’atorgaran de la forma següent:

 

  1. Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també pot rebre una ajuda de 6.000 € per a la posada en marxa.

  2. Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també poden rebre una ajuda de 4.000 € cada un per a la posada en marxa.

  3. Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 € cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també poden rebre una ajuda de 3.000 € cada un per a la posada en marxa.

  4. S’estableix un màxim de nou ajudes per iniciar l’activitat de projectes de negoci, dotades amb 3.000 € cada una, que s’han d’atorgar als nou projectes més ben valorats després dels que hagin estat premiats, sempre que hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats d’acord amb els punts 9 i 10 de les bases.

 

Sol·licituds i presentació de projectes

 

Per tal de participar en aquesta convocatòria haureu de presentar la documentació següent:

  1. El formulari de sol·licitud (model 1), que recull les dades de la persona o de la persona que representa l’agrupació, les relatives al projecte i les declaracions responsables.                                                                                                                                                model1

  2. El projecte de negoci per al qual se sol·liciten el premi i/o l’ajuda, d’una extensió màxima aproximada de 1.500 paraules (model 2). model2

  3. Un vídeo en format mp4, d’una durada màxima de 4 minuts, en què s’expliquin les motivacions que duen el jove o la jove a posar en marxa la seva idea de negoci, la formació acadèmica i professional i els punts forts del seu projecte.                                          (document d'instruccions per a l'enviament del vídeo de motivacions)Document adjunt

  4. En el cas de les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica, s’haurà de presentar el document «Annex per a agrupacions de persones físiques».Document adjunt

 

Termini d’inscripció

 

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada finalitzarà el 19 d’agost de 2021. (Consultau a les bases les formes de presentació).

 

Selecció dels projectes guanyadors

 

La selecció dels projectes guanyadors dels premis i de les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, es seleccionaran un màxim de 25 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants.

 

Es proposarà un màxim de 25 projectes, que tendran dret a participar en un curs de creació d’empresa, dividit en quatre mòduls, que organitzà i imparteix l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, que col·labora en aquesta convocatòria.

 

Aquest curs capacitarà als joves en el procés de creació d’empresa i d’autoocupació, i tots aquells aspectes relacionats amb l’elaboració del pla d’empresa i el manteniment d’una activitat econòmica. A més, els participants elaboraran el pla de negoci descriptiu i econòmic-financer que els permetrà passar a la fase final de la convocatòria, que consistirà en la defensa del seu pla de negoci.

 

Bases de la convocatòria Document adjunt Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 27 de maig de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2021 i se n’estableixen les bases