Certamen de Fotografia amb Eslògan

El Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020 pretén promoure i difondre les vostres fotografies i reflexions a través de les publicacions a Instagram que us proposam en cinc categories emmarcades en la campanya #IStandFor, que han posat en marxa joves de distints països amb el suport de l’Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), per donar a conèixer les vostres inquietuds través del Carnet Jove i que pretén servir de plataforma per alçar la vostra veu.

 

Com podeu participar. Participar és molt fàcil!

1.- Heu de publicar fotografies a través d’un compte públic d’Instagram.

2.- Heu d’incloure un eslògan, text o reflexió com a comentari al peu de la fotografia.

3.- Heu d’etiquetar les publicacions segons la categoria a la que participeu amb cada publicació amb una de les etiquetes següents:

  • #HumanRightsCJIB20, per a la categoria de drets humans.

  • #EUandYoungPeopleCJIB20, per a la categoria de joves i Europa.

  • #EnvironmentCJIB20, per a la categoria de medi ambient.

  • #WellbeingCJIB20, per a la categoria de benestar.

  • #LocalDemocracyCJIB20, per a la categoria de democràcia local.

4.- Si la publicació es fa des d’un compte d’Instagram que no gestiona directament la persona participant, també haureu d’incloure el nom i llinatges o el nom d’usuari a la xarxa social Instagram de l’autor o autora de la fotografia amb l’eslògan.

I ja està!

 

Qui pot participar

Tots els joves que siguin titulars del Carnet Jove Europeu d’entre 15 i 25 anys, de més de 30 països arreu d’Europa!

Fins quan podeu participar

Podeu fer les vostres publicacions fins a les 11.00 h del 26 d’agost de 2020.

Premis

Hi haurà 5 premis, un per a cada categoria.

Els guanyadors podran escollir el seu premi entre un dron amb càmera fotogràfica o una càmera fotogràfica, valorats en un import de 300 €.

 

Bases del Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020

La publicació de la fotografia amb eslògan implica l’acceptació de les bases reguladores que podeu consultar aquí http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/129/1063336. La participació implica l’autorització dels participants a la Conselleria d’Afers Socials i Esports a fer les comprovacions corresponents, abans de dictar la proposta de resolució de la concessió, per verificar que estan al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. La política de privacitat aplicable al Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020, pel que fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els reconeix és la normativa vigent i es pot consultar a les bases.

Ja podeu consultar la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació amb el Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020.

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar les deficiències detectades, per aportar els documents preceptius, o per formular les al·legacions que estimin oportunes.

 Resolució i llistat provisional admesos i exclosos.pdf 03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf

Ja podeu consultar la Resolució Provisional per la qual s'aprova la concessió de premis del Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resoluci%C3%B3%20Provisional%20de%20concessi%C3%B3%20de%20premis%20del%20Certamen%20de%20Fotografia%20amb%20Esl%C3%B2gan%20Carnet%20Jove%202020_0.pdf

Novetat:

Ja podeu consultar la Resolució definitiva de la concessió dels Premis en relació al Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2020.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resoluci%C3%B3%20Finalistes%20Premis%20d%27Autoocupaci%C3%B3..pdf