Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut que modifica la Resolució de 22 d’octubre de 2020 per la qual es que publica la llista de projectes per passar a la fase segona en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove per a Projectes

Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut que modifica la Resolució de 22 d’octubre de 2020 per la qual es que publica la llista de projectes per passar a la fase segona en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove per a Projectes

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf 03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf