Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2023

NOVETAT (19/06/2024)

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es publica la concessió dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació 2023

Document adjunt Resolució

NOVETAT (22/05/2024)

Proposta de resolució per la qual s’aprova la concessió dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació 2023.

Document adjunt Resolució

NOVETAT (14/03/2024)

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es publica la llista de projectes per passar a la fase segona en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació 2023.

Document adjunt Resolució

 

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2023.

Document adjunt Resolució

 

NOVETAT (27/10/2023)

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'autoocupació per a l'any 2023.

Document adjunt Llista

 

NOVETAT (25/09/2023) 

Resolució de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es modifica la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2023 Document adjunt

 

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat els Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2023 amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves. S’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació.

 

Destinataris

Les persones físiques titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació.

Poden participar en aquesta convocatòria les persones físiques esmentades, individualment o en grup, que presentin un projecte de negoci que no hagi iniciat l’activitat en el moment de la inscripció o que l’hagi iniciada amb posterioritat a l’1 de gener de 2023, i que tingui el domicili social a les Illes Balears.

 

Premis i ajudes

Es destina a aquesta convocatòria de premis i ajudes la quantitat màxima de 60.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2023. D’aquest import, 16.000 € es destinen a premiar els millors projectes i 44.000 €, a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats, així com altres negocis que, encara que no hagin obtingut premi, hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats d’acord amb les bases de la convocatòria.

Aquesta convocatòria preveu atorgar un màxim de 6 premis, una menció especial i 7 ajudes pels projectes d’autoocupació i són els següents:

Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també pot rebre una ajuda de 6.000 € per a la posada en marxa.

Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també poden rebre una ajuda de 4.000 € cada un per a la posada en marxa.

Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 € cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també poden rebre una ajuda de 3.000 € cada un per a la posada en marxa.

S’estableix la possibilitat d’atorgar una menció especial, dotada amb un import de 6.000€, al negoci amb finalitat mediambiental que millor contribueixi a la protecció i millora del medi ambient.

Un màxim de set ajudes per iniciar l’activitat de projectes de negoci o per a la continuïtat del projecte, dotades amb 3.000 € cada una, que s’han d’atorgar als nou projectes més ben valorats després dels que hagin estat premiats, sempre que hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats.

 

Sol·licituds i presentació dels projectes

Per tal de participar en aquesta convocatòria haureu de presentar la documentació següent:

  1. El formulari de sol·licitud, que recull les dades de la persona o de la persona que representa l’agrupació, les relatives al projecte i les declaracions responsables. (model 1)

  2. El projecte de negoci per al qual se sol·liciten el premi i/o l’ajuda, d’una extensió màxima aproximada de 1.500 paraules. (model 2)

  3. Un vídeo en format mp4, d’una durada màxima de 4 minuts, en què s’expliquin les motivacions que duen el jove o la jove a posar en marxa la seva idea de negoci, la formació acadèmica i professional i els punts forts del seu projecte Instruccions per enviar el vídeo de motivacions

  4. En el cas de les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica, s’haurà de presentar el document Annex per a agrupacions de persones físiques

 

Nou termini d’inscripció

El nou termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada finalitzarà el 10 d'octubre de 2023. (Consultau les formes de presentació a les bases).

 

Selecció dels projectes guanyadors

La selecció dels projectes guanyadors dels premis i les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, es seleccionarà un màxim de 25 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants.

Els projectes seleccionats tendran dret a participar en un curs de creació d’empreses que organitza i imparteix l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, que col·labora en aquesta convocatòria.

Aquest curs capacitarà els joves en el procés de creació d’empresa i d’autoocupació, i tots aquells aspectes relacionats amb l’elaboració del pla d’empresa i el manteniment d’una activitat econòmica. A més, els participants elaboraran el pla de negoci descriptiu i economicofinancer que els permetrà passar a la fase final de la convocatòria, que consistirà en la defensa del seu pla de negoci.

 

Bases de la convocatòria