NOTA LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEBL’accés a la pàgina web www.carnetjoveillesbalears.org atribueix la condició d’USUARI i implica, des d’aquest accés o ús, l’acceptació plena i sense reserva d’aquesta nota legal i de la “Política de privacitat”, en la darrera versió, sens perjudici de les “Condicions generals de contractació” que, si escau, resultin de compliment obligatori. Per això, us aconsellam que llegiu aquests documents abans d’utilitzar les funcionalitats d’aquest lloc web, així com cada vegada que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar aquestes condicions en qualsevol moment.

 

El simple accés a aquesta web no suposa, en cap cas, l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA PÀGINA WEB

A l’efecte del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre el titular d’aquesta web:

 • Titular de la web: INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (d’ara endavant, IBJOVE).
 • Domicili social: carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, Illes Balears, Espanya.
 • CIF: Q0700516H.
 • Decrets que regulen l’Institut Balear de la Joventut: Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 51, de 6 d’abril), modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol (BOIB núm. 96, de 10 de juliol), i pel Decret 123/2010, de 17 de desembre (BOIB núm. 190, de 30 de desembre), que estableix com a objecte d’aquest Institut la coordinació i l’execució de la política autonòmica en matèria de joventut i lleure, i la realització de totes les activitats que siguin necessàries i convenients per complir aquesta finalitat institucional.

A més del domicili social, es posen a disposició dels usuaris els canals següents per adreçar les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte de la web.
 • Adreça electrònica: info@carnetjoveillesbalears.org.
 • Telèfon: 971 17 89 37.

Igualment, es pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça electrònica següent: protecciodedades@ibjove.caib.es.

II. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció. En aquesta web, l’IBJOVE ofereix informació sobre el Carnet Jove, els avantatges i els descomptes que ofereix i tots els programes relacionats. Així mateix, a la web es permet donar-se d’alta com a titular del carnet i, en el cas de les entitats col·laboradores, registrar-se. Amb l’accés i la utilització d’aquesta web, acceptau obligar-vos a les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa us recomanam que llegiu acuradament aquesta secció abans d’iniciar la navegació.

2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de manera lícita, d’acord amb el que es disposa en aquestes condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o els interessos de l’IBJOVE o de tercers. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
 • No intentar accedir als comptes d’altres usuaris, ni modificar-los, manipular-los o utilitzar-los.
 • No utilitzar les dades publicades a la web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (correu brossa).
 • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes, de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
 • No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de l’IBJOVE o de tercers.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’IBJOVE, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’aquesta web.

3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta web es publica “tal com està”, i el seu ús es fa sota el propi risc de l’usuari, per la qual cosa ni l’IBJOVE ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la web, excloent expressament l’IBJOVE, en totes les mesures previstes per la Llei, de qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

L’IBJOVE no garanteix la disponibilitat i l’accessibilitat de la web, si bé farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a les operacions de manteniment corresponents.

L’IBJOVE no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivats per causes alienes a l’entitat; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, l’IBJOVE no respondrà dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, ni per les conseqüències que es puguin derivar dels errors, els defectes o les omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats pels usuaris mateixos o tercers. L’IBJOVE no assumeix cap obligació ni responsabilitat respecte dels serveis que no presta directament.

4. Enllaços externs. En cap cas, l’IBJOVE no assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hiperenllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Contrasenyes. Les contrasenyes per accedir als comptes d’usuaris registrats són personals, confidencials i intransferibles. Els usuaris registrats són els únics responsables de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu compte i assumeixen de manera exclusiva les conseqüències de qualsevol índole respecte a les activitats que es facin mitjançant el compte. Els usuaris es comprometen a notificar immediatament a l’IBJOVE qualsevol vulneració en la seguretat del seu compte.

6. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. L’IBJOVE es reserva el dret a denegar l’accés a la web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes als usuaris que incompleixin aquestes condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevists; per la inactivitat del compte durant un temps significatiu, o en compliment d’un requeriment o una ordre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió la farà en exclusiva l’IBJOVE i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

7. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra “Política de privacitat”, disponible a la pàgina d’inici de la web. Així mateix, aquesta política queda incorporada a aquestes condicions com a referència. En aquesta política, els usuaris hi trobaran informació sobre la manera d’exercir els seus drets d’accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al tractament i la portabilitat.

8. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sens perjudici dels continguts proporcionats pels usuaris mateixos o sobre els quals hi hagi tercers que tenguin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la web, el nom de domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació i els elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l’IBJOVE, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb el que disposa la Llei de propietat intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de l’IBJOVE o, si escau, dels tercers que tenguin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar-ne els elements i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les entitats o les persones que, amb l’autorització prèvia del titular d’aquesta web, pretenguin crear un enllaç amb la web, han de garantir que únicament es permet l’accés a aquesta web o servei i que no en reprodueixen els continguts i serveis.

9. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús sigui declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o la part que així hagi estat declarada; subsistiran la resta de condicions i es considerarà aquesta disposició, o la part afectada, no posada.

10. Acceptació. L’accés a la web i la seva utilització impliquen necessàriament que l’usuari accepta expressament totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús.

11. Llei i jurisdicció aplicables. Aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, llevat de les seves normes de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se d’utilitzar-la o dels serveis que s’hi vinculin se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma. Els usuaris renuncien expressament al seu fur propi, si en tenen.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia adreçada als consumidors. S’hi pot accedir mitjançant l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage.

Versió 1.0 – gener de 2020