Assegurança d’assistència en viatges internacionals 2024

 

El Carnet Jove et protegeix a l’estranger.

Només pel fet de ser titular del Carnet Jove de les Illes Balears, tens una assegurança d’assistència en viatges internacionals, per un termini màxim de 90 dies consecutius per cada viatge fora de l’Estat espanyol

L'alta dels titulars a la pòlissa serà efectiva en un termini aproximat de 10 dies hàbils després de l'emissió del Carnet Jove.

sdf

 

 

 

 

 

Assegurança d’assistència en viatges internacionals

Trobaràs aquí les garanties d’assistència principals d’aquesta assegurança.

- Despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques o d’hospitalització a l’estranger, amb un màxim per sinistre de 6.000 euros a l’estranger. 
- Despeses odontològiques d’urgència a l’estranger, amb el límit màxim de 150 euros. 
- Repatriació o trasllats sanitaris, amb atenció medicosanitària si és necessari, davant un accident o malaltia greu en el transcurs d’un viatge.
- Trasllat de les despulles des de l’estranger, en cas de mort durant un viatge cobert per aquesta assegurança.
- Servei de missatges urgents, derivats de la cobertura de l’assegurança.
- Localització d’equipatges facturats i transportats amb avió, vaixell, ferrocarril o autocar, en cas de pèrdua total o parcial, deguda al transport, danys, incendi o sostracció. S’oferirà la col·laboració en la denúncia, la reclamació i les gestions de cerca i localització.
- Responsabilitat civil privada (no contractual) durant el viatge, amb un màxim de capital assegurat de 60.000 euros per titular, sinistre i any.
- Retorn anticipat per sinistre greu: si durant un viatge de l’assegurat es produeix un sinistre greu, l’asseguradora posarà a la seva disposició un bitllet d’anada i tornada amb avió de línia regular (classe turista), amb tren (primera classe) o transport públic col·lectiu, fins al seu domicili a Espanya.

 

Si voleu més informació detallada sobre aquestes clàusules i d’altres que no s’han esmentat en aquest apartat, podeu trobar tota la informació en el document que us podeu descarregar al final d’aquesta pàgina.

 

Com funciona l’assegurança

El Carnet Jove funciona com una assegurança que requereix tràmits previs a la utilització. Per això, abans de res, s’ha d’avisar del problema d’assistència que es requereix. S’ha de telefonar a l’asseguradora (+34 91 344 11 55) i informar del cas, i des de l’asseguradora us informaran de quines pautes heu de seguir en tot moment. L’assistència en viatges internacionals del Carnet Jove cobreix, arreu del món, tant hospitals privats com públics. L’asseguradora disposa de centres de referència, on es pot sol·licitar que les factures del servei s’enviïn directament a l’asseguradora. Per a això, primer cal avisar l’asseguradora i seguir les seves indicacions. Més informació.

Aquest procediment se sol dur a terme en casos d’hospitalització o quan s’estima que les factures seran d’imports elevats. En el cas de petits imports, sempre és preferible que els assegurats abonin les factures i en sol·licitin el 100 % del reemborsament seguint el procediment posterior que establirà directament l’asseguradora. Es pot donar el cas que alguns centres mèdics i hospitals sol·licitin un dipòsit als assegurats, o bé directament el pagament de les factures, en casos com la visita a un especialista o el servei d’urgències. Si en el moment de la incidència el titular no disposa d’efectiu per abonar les despeses, recomanam que telefoneu sempre a l’asseguradora (+34 91 344 11 55) abans d’anar al metge o al centre. Amb la informació que li facilitareu, l’asseguradora estudiarà la vostra situació d’emergència, valorarà el vostre estat de salut i us donarà tota la informació necessària perquè pugueu rebre l’atenció en un centre mèdic concertat, especialitzat si és necessari, garantint la vostra atenció i evitant el pagament directe per la vostra part. S’estableix un temps màxim de 90 dies de cobertura en viatges a l’estranger; a partir del dia 91 el titular deixa d’estar cobert per l’assistència en viatges internacionals, però si necessita assistència abans del dia 90 i l’hospitalització sobrepassa aquests 90 dies l’asseguradora es farà càrrec de la despesa, ja que la incidència s’hauria produït en el termini estipulat. En el cas dels joves titulars residents a les Illes Balears, aquesta cobertura de 90 dies cobreix tot el món, excepte el territori espanyol. Per utilitzar l’assistència en viatges internacionals del Carnet Jove, no és necessari portar el certificat ni la contractació, tot i que sempre és preferible que viatgeu amb aquesta informació per si us la requereixen a duanes. En cas de dubtes abans, després o durant el viatge, no dubteu a contactar amb l’asseguradora per assessorar-vos de les cobertures. Per poder fer les comprovacions com a titular i assegurat, només és necessari informar l’asseguradora del vostre DNI/NIE o del número del Carnet Jove. Recordau que heu d’estar actius com a titulars de Carnet Jove de les Illes Balears en el moment que faceu el viatge. Descarregau-vos l'app Air Doctor (air-dr.com) per a localitzar els serveis mèdics segons la vostra destinació.

 

Documents i tràmits per sol·licitar el reemborsament d’una incidència

Per a qualsevol tipus de consulta, informació o procediment per a la gestió dels tràmits per sol·licitar el reemborsament de despeses per l’asseguradora, es pot contactar directament amb l’assegurança d’assistència en viatges internacionals del Carnet Jove al telèfon +34 91 344 11 55. 

https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/accesoPortalSiniestros  https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/accesoPortalSiniestros

  

 

Pòlissa d’assegurança